JOKE QUOTES TAGALOG

Promoter: Misis, kapag pinaghalo ang breeze at tide, bubula kaya?
Misis: aba syempre!
Promoter: Mali!
Misis: Bakit naman?
Promoter: Dahil walang tubig.

Notes

  1. mirajan reblogged this from xoxonorrenquotes
  2. xoxonorrenquotes posted this